top of page

Mijn selectiecriteria

Mijn selectiecriteria zijn altijd geweest:   in de eerste plaatsI'authenticiteit: Ik heb alleen objecten bewaard die zijn gemaakt met traditionele gereedschappen en gebruikt voor rituele of andere doeleinden in hun culturele context. Elk object dat  oorspronkelijk voor commerciële doeleinden is vervaardigd, wordt  daarom systematisch weggegooid. ten tweedeI'anciënniteit: zonder obsessief te speculeren over leeftijd, wat in tribale kunst weinig zin heeft behalve archeologische stukken, zijn objecten altijd bij voorkeur geselecteerd op sporen die zijn achtergelaten door tijd en gebruik (patina's, offerladingen, rituele projecties, slijtage etc.) aantrekkingskracht die alleen een eerbiedwaardige leeftijd kan brengen met al zijn ervaring. Des te beter natuurlijk als we door expertise  kunnen inschatten dat een object binnen of nadert  de periode dat we 90_cc7-dequalifiers_90_cc7 3194-bb3b-136bad5cf58d_de classic (eind 19e/begin 20e eeuw).I'stijlvol en/ofI'expressiviteit:Ik heb altijd geprobeerd alleen objecten te selecteren met de plastische en expressieve kwaliteiten die in staat zijn om deze emotionele reactie op te wekken die de basis vormt van hun kracht. 

bottom of page